Wpisy użytkownika python z dnia 21 sierpnia 2008

Liczba wpisów: 1

python
 
W pliku setup.cfg:
[nosetests]
verbose=True
verbosity=3
with-pylons=test.ini
detailed-errors=1
with-doctest=False

uruchomienie wersji developerskiej:
sudo python setup.py develop

Uruchomienie testów:
python setup.py nosetests

Więcej:
wiki.pylonshq.com/display/pylonsdocs/Unit+Testing